coördinatoren

De jaarlaagcoördinatoren (JLC's) zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van alle leerlingen in een jaarlaag en geven leiding aan de klassenmentoren.

Brugklas mevrouw B. van den Broek
havo 2, vwo 2 mevrouw M. van den Camp
havo 3, vwo 3 de heer R. Benz
havo 4, havo 5 de heer P. van den Berg MEd
vwo 4, 5 en 6 de heer drs. M. Braat

 

Conrector, mevrouw drs. P. Verstegen, geeft leiding aan de jaarlaagcoördinatoren en leerlingbegeleiders.