Huiswerkbegeleiding

In de missie van onze school staat dat wij de talenten van leerlingen maximaal willen ontplooien. Voorwaarde is dat leerlingen hun verantwoordelijkheid nemen voor schoolse zaken zoals huiswerk maken en leren. Soms hebben leerlingen – om verschillende redenen – daar een steuntje in de rug bij nodig. Voor deze steun bieden we 'huiswerk maken op school'. In deze huiswerkklas kunnen leerlingen van klas 2 en hoger geplaatst worden. De mentoren selecteren de leerlingen en overleggen met de betreffende jaarlaagcoördinator. Deze laatste neemt voor overleg contact op met de ouders. Als ouders – na overleg met hun kind – en school het eens zijn over de noodzaak van de begeleiding, is de leerling verplicht op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag minimaal 2 lesuren in de huiswerkklas te werken. De leerling mag maximaal twee keer zes weken van de begeleiding gebruikmaken. Leerlingen in de brugklas havo kunnen zonder selectie door de mentor van de huiswerkklas gebruik maken. Overige leerlingen die behoefte aan huiswerkbegeleiding hebben kunnen, tegen betaling, terecht bij Spectrum Brabant.