mentoren, studielessen en RT

Er komt veel op een brugklassser af, dat eerste jaar. Agenda invullen, huiswerk, omgaan met medeleerlingen en nog veel meer. De studielessen worden gegeven door de mentor en helpen de kinderen op weg. Prettig dat er een steun en toeverlaat als de mentor is. Hij begeleidt de leerlingen, is aanspreekpunt voor de ouders en neemt - indien nodig - contact op met collega-docenten.

Alle leerlingen worden in de eerste weken getoetst op spelling, begrijpend lezen, rekenen, ruimtelijk inzicht en fijne motoriek. Op basis van deze toets bieden wij hulplessen en Remedial Teaching. Leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen na enkele weken RT aangeboden.