Studiebegeleiding

Het Lorentz Casimir werkt samen met Spectrum Brabant, een professioneel huiswerkinstituut met verschillende locaties in Brabant. Spectrum Brabant biedt dagelijks huiswerkbegeleiding aan in vaste lokalen. Doordat Spectrum een social enterprise is, zijn zij in staat de tarieven lager te houden dan reguliere instituten. Voor de lagere inkomens wordt bovendien gewerkt met tarieven naar draagkracht.

Indien u denkt dat een leerling hier baat bij zal hebben, kunnen ouders ervoor kiezen hun zoon/ of dochter aan te melden voor een vast aantal middagen per week. In een intakegesprek met ouders wordt als eerste de hulpvraag geformuleerd. Tijdens de observatieperiode die hierop volgt, wordt op basis van de hulpvraag, de observaties en de input van de leerling een persoonlijk plan van aanpak opgesteld door de groepscoördinator. Het primaire doel van de begeleiding is dat de leerling vaardigheden leert om het huiswerk zelfstandig aan te pakken. Hierbij ligt de eerste focus vaak op de planvaardigheden. Door begeleiding op maat aan te bieden, krijgt de leerling niet alleen een kennisboost, maar ook meer vertrouwen in de eigen mogelijkheden!

De groepscoördinator zal u als mentor benaderen en in uitzondering ook de vakleerkracht. Wij houden de lijntjes graag kort. U, als mentor, ontvangt een inlogcode van ons Digitaal Volg Systeem. Deze ontvangt u eenmaal per schooljaar waardoor u alle rapportages van uw mentorleerlingen kunt volgen. Wij vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent van de ontwikkelingen van uw leerling en horen ook graag uw feedback hierop. Dit kan per mail of u kunt even binnen lopen bij ons.

U bent van harte welkom om kennis te komen maken met de groepscoördinatoren Hilde Wieland en Yvonne van de Vondervoort, maandag t/m donderdag in lokaal C02, tussen 14:20 en 17:00

Meer informatie, voorwaarden en mogelijkheid tot aanmelden vindt u op de website van Spectrum Brabant: http://www.spectrumbrabant.nl/huiswerkinstituut/huiswerkbegeleiding-eind...