FAQ

In de tweede lesweek vertrek op woensdag op kamp ergens in de buurt van Eindhoven en kom je op vrijdag weer terug. Meestal ga je op de fiets. Je gaat me je eigen klas, mentor, minimentoren en één andere klas. Het kamp is vooral bedoeld om elkaar zo snel mogelijk te leren kennen.

Er zijn ook nog andere activiteiten zoals een sportdag en een bezoek aan de dierentuin.

De mentor is de degene met wie je het meest te maken hebt. Deze geeft jou les in een bepaald vak en verzorgt de studieles. De mentor is voor jou en je ouder(s)/verzorgers het eerste aanspreekpunt op school. Hebben jullie vragen of zijn jij of je ouder(s)/verzorgers ergens bezorgd over? Neem snel contact op met de mentor en blijf er niet mee lopen!
De brugklascoördinator is degene die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken.

Alle leerlingen die al in het bezit zijn van een dyslexieverklaring mogen gebruik maken van Remedial Teaching. In blokken van zes weken komt er steeds een ander onderdeel aan bod. Verder krijg je langer de tijd bij toetsen of hoef je minder opgaven te maken. Spellingfouten worden minder streng gerekend. Het dyslexieprotocol kun je op de website vinden onder het kopje onderwijs en dan klik je op begeleiding.

Je hebt 6 of 7 lesuren per dag. Soms heb je blokuren, dat betekent dat je een vak 2x 45 minuten achter elkaar hebt. Dat geldt bijvoorbeeld voor gym en design.

Iedere les duurt 45 minuten.

Meestal wel. Je mentor zie je waarschijnlijk het meest omdat deze een vak geeft en daarnaast ook nog de studieles. 

Nee, op de middelbare school zeg je meneer en mevrouw en ook u. In het begin vergis je je misschien wel eens, maar dat vinden wij niet zo erg.

Lestijden:

8.30 – 9.15 uur eerste lesuur

9.15 – 10.00 uur tweede lesuur

10.00 – 10.45 uur derde lesuur

KLEINE PAUZE

11.05 – 11.50 uur vierde lesuur

11.50 – 12.35 uur vijfde lesuur

GROTE PAUZE

13.05 – 13.50 uur zesde lesuur

13.50 – 14.35 uur zevende lesuur

 

Het kan wel eens voorkomen dat je het eerste of laatste uur vrij bent. De roostermaker doet altijd haar best om een goed rooster voor de leerlingen te maken. Kan een les niet verplaatst worden, dan is er altijd iemand die toezicht in je klas houdt. Je mag dan aan je huiswerk werken.

Iedere klas heeft 2 minimentoren; deze leerlingen komen uit de bovenbouw. Zij gaan mee op brugklaskamp, ze helpen bij de Questprojecten, gaan mee op excursies en zijn bij activiteiten, zoals bijvoorbeeld de Sinterklaasviering, aanwezig. Je kunt bij hen met al je vragen terecht. Zij weten veel van de school, omdat ze hier al een paar jaar zitten en zelf natuurlijk brugklasser zijn geweest.

Dat gaan we zeker. In de tweede schoolweek ga je met je klas, mentor en minimentoren op kamp ergens in de buurt van Eindhoven. Het doel van het kamp is om elkaar zo snel mogelijk te leren kennen. Er zijn veel leuke activiteiten tijdens het kamp, zoals bosspelletjes, bonte avond, sporten en nog veel meer. Je vertrekt op woensdag en komt vrijdag weer thuis. 

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich bij ons veilig en prettig voelt. Er zijn afspraken over hoe met elkaar om te gaan; gedragscode. Als je je niet houdt aan die afspraken dan word je daar op aangesproken.

De eerste kennismaking met je mentor, minimentoren en klasgenoten is in juni. Dan wordt er een kennismakingsmiddag georganiseerd. Het brugklaskamp is ook een goed moment op elkaar beter te leren kennen. Daarom ga je al vrij snel op brugklaskamp; namelijk in de tweede lesweek.

Die wordt naar je ouder(s)/verzorgers gemaild vóór de zomervakantie. Zij moeten de boeken online bestellen. De boeken zijn overigens gratis.

Het is wel slim om de tekstboeken te kaften, want die heb je in bruikleen. Op die manier blijven ze er netter uitzien. Werkboeken hoef je niet te kaften.

Meteen aan het begin van het schooljaar. Wij hebben op school digitale kluisjes (met een oplader voor je mobiel), dat betekent dat je een pasje nodig hebt. Dat pasje krijg je dus op de eerste schooldag. De kosten voor het kluisje zijn €10,- voor het hele schooljaar.

Je schoolpasje heb je nodig om je kluisje te openen. Verder kun je met dat pasje boeken lenen in de mediatheek en kun je printjes maken en dingen kopiëren. Op dat pasje staat een foto van je met je naam erbij en een barcode. Je moet er zuinig op zijn, want het is een belangrijk iets. Ben je het pasje kwijt, dan moet je een nieuwe kopen voor €5,-.

Definitief natuurlijk pas aan het einde van het schooljaar. Maar vaak rond het tweede rapport (in maart) heb je al een aardig idee welke kant dat het op zal gaan. Rond die tijd gaan we bij jou en je ouder(s)/verzorgers informeren wat je wil. Daarnaast vragen ook aan de leraren wat zij denken. Het is natuurlijk belangrijk dat je aan de overgangsnormen voldoet.

Er zijn twee kantines: eentje in het Lorentzgebouw en eentje in het Casimirgebouw. Die in het Lorentzgebouw is voor de bovenbouwleerlingen (klas 4-5-6) en die in het Casimirgebouw is voor de onderbouwleerlingen (klas 1-2-3). Je kunt er o.a. broodjes en fruit kopen.

De brugklassers hebben hun eigen pauzeruimte: het Atrium. Daar mogen alle andere leerlingen niet komen tijdens de pauze. We vinden het belangrijk dat jij als nieuwkomer hier op school een fijne pauzeplek hebt tussen leeftijdsgenoten.

Een stevige tas is wel belangrijk, want er moeten best wel wat boeken en een laptop in passen. Bijvoorbeeld eentje met een apart laptopvak. Maar kies er vooral ook eentje die je mooi vindt.

Het is wel handig om voor je gymspullen een aparte tas te hebben.

Je hoeft in de brugklas geen agenda te kopen, want je krijgt er namelijk eentje van ons; de Plenda. Het is de bedoeling dat je die iedere dag bij je hebt, want er staat veel nuttige informatie. Je mentor leert je hoe je deze agenda moet invullen. Je mag je Plenda uiteraard zelf helemaal mooi maken.

Het is niet verplicht, maar vinden het wel fijn als je het aanschaft (informatie hierover krijg je tijdens de kennismakingsmiddag). In principe heb je een wit T-shirt nodig en een donkerblauwe korte broek. Verder twee paar schoenen; voor buiten en binnen.