juli 2020

Elk schooljaar organiseren wij in de eerste schoolweken informatieavonden over de gang van zaken in de verschillende jaarlagen. In verband met de richtlijnen van het RIVM ter bestrijding van het lees verder