september 2020

Als u twijfelt of uw kind naar school mag, kan de Beslisboom "12+" u helpen. Klik hier voor de Beslisboom "12+" lees verder
Elk schooljaar organiseren wij in de eerste schoolweken informatieavonden over de gang van zaken in de verschillende jaarlagen. In verband met de richtlijnen van het RIVM vinden deze dit jaar in lees verder