Cito voortgangstoets

In week 12 en 13 maken alle tweedeklassers de Cito voortgangstoetsen. De leerlingen ontvangen hierover informatie van hun mentor.