Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 wordt afgenomen in jaarlaag 2 en 4

In samenwerking met de GGD meten wij de impact van corona op de gezondheid van jongeren. Het coronavirus beheerst al meer dan een jaar onze samenleving. Ook voor jongeren heeft dit verstrekkende gevolgen. Het LCL helpt de GGD daarom om de impact van corona op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongeren in kaart te brengen. Dit doen wij door een online vragenlijst van de GGD af te nemen bij de leerlingen uit jaarlaag 2 en 4. Het gaat om een extra meting van de Gezondheidsmonitor Jeugd; de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021. Ouder(s) en/of verzorger(s) en leerlingen uit jaarlaag 2 en 4 ontvangen hierover meer informatie per mail.