Coronavirus in Nederland - Maandag gewoon naar school

De betrokken overheidsinstanties (RIVM, GGDZO, Rijksoverheid) geven vooralsnog aan dat iedereen maandag naar school kan komen. Voor een toelichting en links naar deze informatie verwijzen wij naar de mail.
Mocht er verandering komen in dit standpunt, dan wordt u hiervan via de mail op de hoogte gebracht.