Leuke dag voor 3e klassers

17 mei stond voor de leerlingen van de derde klassen het volgende op het programma: de leerlingen die volgend schooljaar Duits in hun pakket kiezen, zijn op excursie naar Keulen gegaan en de leerlingen die Frans hebben gekozen, gingen gisteren op excursie naar Lille.

Er zijn ook leerlingen die niet voor een tweede moderne vreemde taal hebben gekozen en voor deze groep leerlingen was een bezoek aan het Philips Museum in Eindhoven georganiseerd. Het was een superleuke dag met de leerlingen (zowel in Keulen, als in Lille als in het Philips Museum).