Online informatieavonden

Elk schooljaar organiseren wij in de eerste schoolweken informatieavonden over de gang van zaken in de verschillende jaarlagen.
In verband met de richtlijnen van het RIVM vinden deze dit jaar in aangepaste vorm en online plaats. In de brief van 21 augustus 2020 kunt u hierover alle informatie vinden.