Oproep voor sprekers voor beroepenavond

Op woensdag 29 maart 2017 hebben wij onze jaarlijkse Beroepenavond in het Lorentzgebouw. Deze avond is speciaal bedoeld voor leerlingen uit h3/h4 en v3/v4 om op één avond veel informatie op te doen rondom de studiekeuze voor hbo/wo. Op deze avond nodigen we oud-LCL-leerlingen uit én beroepsprekers. Leerlingen horen dan van experts hoe het er op de opleiding én in het toekomstig werkveld aan toegaat.

De oudercommissie is druk bezig met het benaderen van de beroepsprekers. De lijst is bijna compleet, maar voor enkele (nieuwe) opleidingen blijkt het lastig om sprekers te vinden. Daarom willen we graag het netwerk van school inzetten om deze sprekers alsnog op tijd te kunnen benaderen. Het betreft de opleidingen:
- hbo Applied Science (toegepaste combinatie van biologie, scheikunde & technologie)
- hbo Orthopedische Technologie
- hbo Sporthogeschool
- wo Innovatiewetenschappen (Sustainable Innovation and Psychology & Technology)

Bent u of kent u iemand die in een van deze sectoren werkzaam is en een voorlichting wil geven op woensdagavond 29 maart? Stuur dan een e-mail naar anneke.graven@live.nl.

Hartelijk dank!

Namens de oudercommissie en het decanaat