Presentatie cryptocurrency door Bram Ceelen van Anycoin Direct

Op donderdag 11 november 2021 heeft Bram Ceelen een presentatie gegeven voor geïnteresseerde leerlingen uit de 5de en 6de klas en collega’s. Hij vertelde hoe hij bij toeval in dit vak is beland, hoe de markt zich de afgelopen 8 jaar heeft ontwikkeld en wat zijn toekomstverwachtingen zijn rond ‘crypto’. Ook de risico’s mochten daarbij zeker niet ontbreken. De hoeveelheid en kwaliteit van de vragen die door de leerlingen werden gesteld toonden aan hoe dit onderwerp leeft en het veelal hoge kennisniveau van onze leerlingen. We kijken terug op een geslaagde middag.