Reünie voorjaar 2021

Het nieuwe schooljaar is inmiddels weer begonnen en met veel goede moed hebben we na de vakantie de draad opgepakt ook al weten we dat er nog vele onzekerheden zijn. We zullen moeten handelen naar de omstandigheden die op ons af komen en weloverwogen de juiste beslissingen nemen.

Ons doel en voornemen de Reünie te organiseren voorjaar 2021 is een prachtig vooruitzicht en blijft vooralsnog ongewijzigd. De concrete besluitvorming over de exacte datum en uitvoering wordt echter opgeschort tot januari 2021.

De website blijft in de lucht, meer nieuws ook via de social media.
http://www.reunielorentzcasimirlyceum.nl/

Jessica Baart, rector/bestuurder
Henk Bolk, special adviser