Schoolfotograaf

Op donderdag 29 maart worden er klassenfoto's en individuele foto's gemaakt van onze leerlingen. Ook wordt er een examenfoto gemaakt van V6 om 12.40 uur en een foto van H5 om 13.30 uur in de L-aula.

Voor het maken van de foto's stelt de school persoonsgegevens ter beschikking aan de fotograaf. Indien u hier bezwaar tegen heeft, wilt u dit dan uiterlijk dinsdag 20 maart doorgeven aan de administratie via administratie@lcl.nl