Uitreiking Cambridge- en Delfcertificaten

Op donderdag 9 november a.s. organiseren wij een feestelijke bijeenkomst om de Cambridgecertificaten en Delfcertificaten uit te reiken aan onze geslaagde leerlingen. De ouder(s)/verzorger(s) van deze leerlingen zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.  Om 15.40 uur reiken wij de Delfcertificaten uit in lokaal C1 en om 16.00 uur de Cambridgecertificaten in de Casimiraula.