Welkom na de vakantie!

Maandag 6 september 2021 begint het nieuwe schooljaar. Wij kijken uit naar jullie komst en wensen jullie veel succes!
Zoals in de informatiebrief van 2 september is vermeld, worden de brugklasleeringen om 10.00 uur op school verwacht en alle leerlingen van klas 2 tot en met 6 om 10.30 uur.
Vanaf vrijdag 3 september 2021 17.00 zal in Zermelo/Magister het rooster zichtbaar zijn.