Anti-pestprotocol

Anti-pestprotocol Lorentz Casimir Lyceum

Leerlingen hebben een veilige schoolomgeving nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Pesten is een belangrijk onderwerp als het gaat over sociale veiligheid op scholen. Pesten creëert een onveilige sfeer, die het leer- en ontwikkelklimaat aantast.

Leerlingen die gepest worden kunnen hier bovendien jaren later nog hinder van ondervinden.
Uit de cijfers van de Monitor ‘Sociale veiligheid in en rond school 2018’ blijkt dat pesten is gestabiliseerd in het primair onderwijs en is afgenomen in het voortgezet onderwijs. Toch komt pesten nog steeds op iedere school en in iedere klas voor. Pestgedrag vraagt dan ook om blijvende aandacht, of het nu gaat om online of offline pesten.

Onderstaand anti-pestprotocol heeft tot doel dat alle leerlingen zich in hun schoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen leerlingen en medewerkers op school elkaar aanspreken op deze regels en afspraken als er zich ongewenste situaties voordoen. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle leerlingen in de gelegenheid om met plezier en een veilig en vertrouwd gevoel naar school te gaan!

Dit protocol wordt onderschreven door:

het leerlingenbestuur;
alle medewerkers;
de directie;
de MR (inclusief leerlingen- en oudergeleding).

Het anti-pestprotocol  is onderdeel het schoolveiligheidsbeleid en van de beleidscyclus van de school, waardoor het regelmatig geëvalueerd en eventueel bijgesteld wordt.

Hieronder vindt u het anti-pestprotocol. 

 

BijlageGrootte
PDF-pictogram anti-pestprotocol_lcl_2021_november.pdf287.88 KB