coördinatoren

Ondersteuning op maat

Van hulp bij het huiswerk tot ondersteuning op persoonlijk gebied; onze jaarlaagcoördinatoren zorgen ervoor dat elke leerling de begeleiding krijgt die nodig is. Zij kijken wat de beste aanpak is en zorgen voor de coördinatie en een goed verloop van de begeleiding. Ook geven zij leiding aan de klassenmentoren.

Elke jaarlaag kent zijn eigen coördinator.

Brugklas mevrouw B. van den Broek
havo 2, vwo 2 de heer J. Hovius
havo 3, vwo 3 de heer R. Benz
havo 4, havo 5 mevrouw M. Kraanen
vwo 4, 5 en 6 de heer P. van den Berg MEd

 

Conrector, de heer drs. M. Braat, geeft leiding aan de jaarlaagcoördinatoren en leerlingbegeleiders.