G.G.D.

Jeugdgezondheidszorg

Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheidszorg van de GGD Brabant-Zuidoost. Het team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistent en een medewerker gezondheidsbevordering. JGZ neemt deel aan de zorgstructuur van de school.

Wat kunnen zij voor u en uw kind betekenen?

Gezondheidsonderzoek klas 1 of 2

Leerlingen vullen in de klas een digitale vragenlijst in. Deze vragenlijst gaat over de lichamelijke, psychische en sociale gezondheid van uw zoon of dochter. Er worden vragen gesteld over onder andere ziekte, leefstijl en sociale contacten. Daarnaast wordt uw kind gewogen en gemeten. De jeugdverpleegkundige haalt uw zoon of dochter uit de klas voor een gesprek wanneer de uitkomsten van de vragenlijst of de screening van lengte en gewicht daar aanleiding toe geven. Uw kind kan ook zelf een gesprek aanvragen. Als het team JGZ hulp of begeleiding adviseert, dan wordt u hierover geïnformeerd.

Gezondheidsonderzoek klas 3 of 4

In de derde of vierde klas vullen alle leerlingen een digitale vragenlijst in. U ontvangt hierover van tevoren informatie. Deze vragenlijst is bedoeld om mogelijke (gezondheids)problemen bij jongeren op tijd te signaleren en als het nodig is ook hulp te kunnen bieden. Wanneer uit de vragenlijst bepaalde zorgen of vragen naar voren komen, haalt de jeugdverpleegkundige uw zoon of dochter uit de klas voor een gesprek. Uw kind kan ook zelf een gesprek aanvragen. Als het team JGZ hulp of begeleiding adviseert, dan wordt u hierover geïnformeerd.

​Het gezondheidsonderzoek is niet verplicht. Jeugdgezondheidszorg houdt vanuit een wettelijke taak zicht op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Dit om problemen op tijd te signaleren en voorkomen. Neemt u niet deel aan het onderzoek, dan kan het wel zijn dat het team JGZ contact opneemt om te overleggen. 

Even praten….

Is het normaal dat mijn puberdochter zich zo buitensporig gedraagt? Ik vermoed dat mijn kind experimenteert met drugs. Hoe ga ik daarmee om? Is mijn zoon wel zelfstandig genoeg voor zijn leeftijd? Voor dit soort vragen kunt u altijd terecht bij het team Jeugdgezondheidszorg. Praten met een deskundige van JGZ biedt vaak nieuwe inzichten en helpt u verder. Zij bieden een luisterend oor, geven hulp en advies en informatie die helpt. Als het nodig is verwijzen ze door.

Inentingen

Meisjes krijgen in het jaar dat ze 13 worden de vaccinatie tegen HPV (baarmoederhalskanker) aangeboden. Jongens en meisjes, krijgen in het jaar dat ze 14 worden een uitnodiging voor de meningokokkenvaccinatie ACWY. De GGD verstuurt de uitnodigingen en vaccineert op een aantal centrale locaties in de regio. Meer info op www.hpvprik.nl, www.meningokokkenprik.nl of www.rijksvaccinatieprogramma.nl.  

Extra informatie en advies

Betrouwbare en actuele informatie over opgroeien en opvoeden vindt u op de website www.opvoeden.nl. De informatie is ontwikkeld door Opvoedinformatie Nederland in samenwerking met wetenschappers en deskundigen uit de praktijk en is getoetst door ouders.

Jongeren kunnen zelf terecht op de website www.JouwGGD.nl met informatie over gezondheid, relaties, lichaam, seks, gevoel, alcohol, roken en drugs. Ook kunnen ze (anoniem) chatten en mailen met een jeugdverpleegkundige. JouwGGD is speciaal voor jongeren tussen de 13 en 23 jaar ontwikkeld door de GGD.

Spreekuur geslachtsziekten en seksualiteit (Sense)

Jongeren kunnen met hun vragen over onder andere seksualiteit, anticonceptie, zwangerschap, geslachtsziekten (soa's) en aids, gratis en anoniem, terecht bij het Sense spreekuur van de GGD. De website www.sense.info geeft informatie over seksualiteit en soa's.

Ziekteverzuimbegeleiding

De school houdt het ziekteverzuim van leerlingen goed in de gaten. Als wij ons zorgen maken, informeren wij u. We kunnen de leerling ook aanmelden bij het team Jeugdgezondheidszorg. Zij nodigen u en uw zoon of dochter daarna uit voor een gesprek. De jeugdarts bespreekt dan waardoor het verzuim veroorzaakt wordt en hoe verder verzuim beperkt kan worden. De gezondheid van de jongere staat hierin altijd centraal.

Altijd welkom

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken voor een gezondheidsonderzoek of gesprek? U kunt contact opnemen met de sector Jeugdgezondheidszorg.

Kijk op de website www.ggdbzo.nl/ouders en klik op de button “Ik heb een vraag”.
Of bel GGD Brabant-Zuidoost via: 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur.

De GGD doet meer…

De GGD helpt scholen bij projecten over bijvoorbeeld overgewicht, genotmiddelen, pesten en seksualiteit. 
GGD medewerkers verzorgen voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen voor ouders, scholen en kinderen.
Elke 4 jaar doet de GGD een groot onderzoek naar de gezondheid van alle kinderen van 0 t/m 11 jaar en van 12 t/m 17 jaar. Met de resultaten uit deze onderzoeken kunnen onder andere gemeenten en scholen hun beleid en activiteiten ontwikkelen.
De GGD heeft een taak in het voorkomen, bestrijden en opsporen van infectieziekten.