Hoogbegaafdenbeleid

Leerlingen op het Lorentz Casimir Lyceum worden graag uitgedaagd. Zij kunnen talenten ontdekken en ontplooien in uiteenlopende trajecten. Voor leerlingen van groep 8 is er al de mogelijkheid om deel te nemen aan de pluskukelclub.

In de brugklas worden leerlingen geselecteerd die extra uitdaging nodig hebben. Hen wordt een verrijkingstraject aangeboden. Het doel van dit traject is te voorkomen dat kinderen zich op school gaan vervelen en daardoor in een negatieve spiraal terechtkomen. Deze groep houdt zich in klas 1, 2 en 3 bezig met vakoverstijgende projecten. In de bovenbouw wordt deze aanpak voortgezet in het project Brainsport.

Hoogbegaafde leerlingen die onderpresteren kunnen door de leerlingbegeleiding extra worden ondersteund.