Huiswerkbegeleiding

Huiswerk maken op school

Wij bieden leerlingen de kans om hun talenten te ontwikkelen en zich optimaal voor te bereiden op hun vervolgopleiding. Natuurlijk is het daarbij belangrijk dat zij zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun huiswerk. Soms is daar een steuntje in de rug bij nodig. In dat geval bieden wij hulp in de vorm van een speciale huiswerkklas: Huiswerk maken op school.

Vier dagen per week

Als de mentor merkt dat een leerling hulp nodig heeft bij het huiswerk, neemt de jaarlaagcoördinator contact op met de ouders. Zijn de ouders – na overleg met hun zoon of dochter – en de school het eens over de noodzaak van huiswerkbegeleiding, dan is de leerling verplicht om hieraan deel te nemen. Dat betekent dat hij of zij op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag minimaal twee lesuren in de huiswerkklas komt werken. Een leerling kan maximaal twee keer zes weken van deze begeleiding gebruikmaken.

Voor wie is de huiswerkklas

Onze huiswerkklas is er voor leerlingen vanaf het tweede leerjaar die door de mentor worden geselecteerd. Leerlingen uit de brugklas havo kunnen er ook zonder selectie door de mentor gebruik van maken. Vindt de mentor huiswerkbegeleiding niet noodzakelijk, maar heeft een leerling er toch behoefte aan? Dan kunnen deze leerlingen tegen betaling begeleiding krijgen via Spectrum Brabant.

Bijles voor en door leerlingen

Hulp of extra uitleg nodig bij een specifiek vak of onderdeel? Andere leerlingen helpen graag! Via de mediatheek kunnen leerlingen zich opgeven voor een bijles van vijftig minuten.