leerlingbegeleiding

Leerlingen kunnen te maken krijgen met sociaal-emotionele problemen en/of leerproblemen. Denk hierbij aan faalangst, aanpassingsproblemen of problemen thuis. Voor deze leerlingen kan een aantal gesprekken bij een psycholoog of orthopedagoog uitkomst bieden.

Leerlingen die langdurig extra ondersteuning nodig hebben vanwege een geconstateerde problematiek, kunnen wekelijks ondersteuning krijgen van een deskundige. Het Lorentz Casimir Lyceum heeft hiervoor een eigen gespecialiseerd team.

Voor inlichtingen kunt u terecht bij conrector mevrouw C. Schoeren.