mentoren, studielessen en RT

Klassenmentor en remedial teacher

Elke klas heeft haar eigen klassenmentor. Die kent de leerlingen in de klas goed en is het hele schooljaar voor zowel leerlingen als ouders het aanspreekpunt voor alle mogelijke zaken.

 

Mentor in de brugklas

Vooral in het eerste jaar op onze school komt er veel op de leerlingen af. Agenda invullen, huiswerk plannen en maken, omgaan met medeleerlingen en nog veel meer. De mentor helpt de leerlingen op weg met speciale studielessen en zorgt zo voor een goede start op het voortgezet onderwijs.

 

Remedial teacher in de brugklas

Alle brugklasleerlingen worden tijdens hun eerste weken op onze school getoetst op spelling, begrijpend lezen, rekenen, ruimtelijk inzicht en fijne motoriek. Als het op basis van de uitkomsten nodig is bieden wij hulplessen en remedial teaching aan. Ook leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen remedial teaching en extra begeleiding.

 

Tweede en derde leerjaar

De intensieve begeleiding in de brugklas krijgt een vervolg in het tweede en derde jaar. De klassenmentor volgt de resultaten van de leerlingen op de voet en besteedt veel aandacht aan studiementaliteit. Waar nodig wordt contact opgenomen met de ouders.

 

Hogere leerjaren

Ook in de hogere leerjaren krijgen leerlingen begeleiding van de klassenmentor en de jaarlaagcoördinator. Speelt er iets of vallen de studieresultaten tegen? Leerlingen staan er bij ons nooit alleen voor. Samen met de mentor gaan zij op zoek naar oorzaken en oplossingen. Als het nodig is neemt de mentor contact op met de ouders.