Naar de brugklas

Van groep 8 naar de middelbare school

Van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaan is best een grote stap. Voor de leerlingen, maar ook voor hun ouders. Wij vinden het belangrijk dat de overgang soepel verloopt en doen er alles aan om ervoor te zorgen dat leerlingen en ouders zich snel thuis voelen op onze school.

Kennismaking in juni

Groep 8-leerlingen kunnen in juni al een dag komen kennismaken met hun nieuwe school. Hun ouders zijn welkom op de introductieavond , waar zij de schoolleiding, de brugklascoördinator en de klassenmentor ontmoeten.

Introductie

Bij de start van het schooljaar krijgen de brugklassers ter introductie een speurtocht door de schoolgebouwen en op het terrein. En in de tweede schoolweek vindt het brugklaskamp plaats. Tijdens deze dagen vol leuke activiteiten leren de leerlingen hun klasgenoten, mentor en minimentoren kennen.

Brugklasmentor

Het is natuurlijk even wennen in de brugklas. Zo moeten leerlingen hun agenda invullen, huiswerk plannen en maken, omgaan met medeleerlingen en veel meer. De mentor is dan een steun en toeverlaat en helpt de leerlingen met speciale studielessen op weg binnen het voortgezet onderwijs. De mentor is ook het aanspreekpunt voor de ouders en neemt als dat nodig is contact op met collega-docenten of leerlingbegeleiders.