Studiebegeleiding

Studiebegeleiding

Het Lorentz Casimir Lyceum werkt samen met Spectrum Brabant, een professioneel huiswerkinstituut met diverse locaties in Brabant. Spectrum Brabant biedt dagelijks 3 vormen van studiebegeleiding aan in vaste lokalen binnen school. Spectrum Brabant is een social enterprise en werkt met tarieven naar draagkracht. 

Indien u denkt dat uw zoon of dochter hier baat bij zal hebben, kunt u zich aanmelden bij Spectrum Brabant voor een vast aantal middagen per week.
In een intakegesprek met ouders wordt als eerste de hulpvraag geformuleerd. Tijdens de observatieperiode die hierop volgt, wordt op basis van de hulpvraag, de observaties en de input van de leerling een persoonlijk plan van aanpak opgesteld door de begeleider.

Het primaire doel van de begeleiding is dat uw zoon of dochter vaardigheden leert om het huiswerk zelfstandig aan te pakken. Hierbij ligt de eerste focus vaak op de planvaardigheden.

Spectrum Brabant heeft oog voor iedere individuele leerling, met ieder zijn/haar sterke kanten, maar ook zijn/haar eigen ontwikkelpunten. Hierom bieden zij begeleiding op maat, waarbij met kleine, veilige stapjes de grotere doelen bereikt worden. 
Meer informatie, voorwaarden en mogelijkheid tot aanmelden vindt u op de website van Spectrum Brabant: https://www.spectrumbrabant.nl/huiswerkbegeleiding/