Studiebegeleiding

Begeleiding door huiswerkinstituut Spectrum

Soms hebben leerlingen hulp nodig bij het maken van hun huiswerk of het leren voor toetsen. Als een leerling niet in aanmerking komt voor Huiswerk maken in de klas[RvT1] , de huiswerkbegeleiding van onze school, dan is het mogelijk om tegen betaling gebruik te maken van de huiswerkbegeleiding door Spectrum Brabant. Dit is een professioneel huiswerkinstituut waar het Lorentz Casimir Lyceum mee samenwerkt.

Dagelijkse begeleiding op school

Spectrum Brabant biedt dagelijks huiswerkbegeleiding aan in vaste lokalen van onze school. Leerlingen leren hier hoe zij hun huiswerk zelfstandig kunnen plannen en aanpakken en krijgen zo vertrouwen in hun eigen mogelijkheden. Ouders kunnen hun zoon of dochter voor deze begeleiding aanmelden. Na een intakegesprek en observatieperiode wordt een plan van aanpak opgesteld. De klassenmentor volgt de rapportages en resultaten van de leerlingen digitaal en deelt deze met de ouders.

Kosten en informatie

Spectrum is een social enterprise, wat betekent dat zij lagere tarieven kan hanteren dan reguliere huiswerkinstituten. Voor lagere inkomens wordt bovendien gewerkt met tarieven naar draagkracht. Kijk voor meer informatie over mogelijkheden, tarieven, voorwaarden en aanmelding op de site van Spectrum Brabant; http://www.spectrumbrabant.nl/huiswerkinstituut/huiswerkbegeleiding-eind...

U bent van harte welkom om kennis te komen maken met de groepscoördinatoren Hilde Wieland en Yvonne van de Vondervoort, maandag t/m donderdag in lokaal C02, tussen 14:20 en 17:00