Beste havo-vwo school van Brabant

Elsevier Weekblad beoordeelde recent (2021) voor de 19e keer de prestaties van alle scholen in Nederland. We zijn er reuzetrots op dat we in dit jaarlijkse en toonaangevende onderzoek opnieuw naar voren zijn gekomen als de beste vwo-school van Noord-Brabant.

Het onderzoek is gebaseerd op gegevens van de Inspectie voor Onderwijs en betrekt in de beoordeling zaken als doorstroming, behaalde eindexamencijfers en of het uiteindelijk behaalde diploma conform het basisschooladvies is of zelfs daarboven.

Uit het onderzoek blijkt verder dat scholen beter presteren als ze de leerlingen voldoende uitdaging bieden en de lat wat hoger leggen. Daarin zijn we kennelijk geslaagd, gezien dit geweldige resultaat. We willen alle leerlingen, ouders en medewerkers bedanken die hebben bijgedragen aan dit succes.

Op de site van Elsevier Weekblad vindt u uitleg over de criteria en de onderdelen uit het onderzoek. Ook kunt u hier scholen met elkaar vergelijken. En ziet u hier de uitslagen specifiek voor onze school.

In 2022 heeft Elsevier Weekblad geen vergelijkend onderzoek gedaan naar de onderwijsresultaten, omdat zij een betrouwbare vergelijking tussen scholen vanwege corona niet mogelijk achten.