Decanaat

Onze schooldecaan helpt leerlingen bij hun oriëntatie op studie en beroep.

Deze oriëntatie begint in klas 3 en stelt leerlingen in staat om een verantwoorde keuze te maken: zowel voor het profiel als de vervolgopleiding. De leerlingen worden daarbij ook geholpen door de docenten van het derde leerjaar; zij geven een zo gefundeerd mogelijk oordeel over de capaciteiten en werkhouding van de leerling.

Ook is er veel materiaal en kennis aanwezig om leerlingen te ondersteunen m.b.t. studiekeuze en verschillende leerwegen.

De schooldecanen zijn mevrouw I. van Bommel en mevrouw T. van Vliet
decaan@lcl.nl