Profielkeuze

Na klas 3 kan de leerling kiezen uit vier profielen.

Deze profielen zijn:

  • natuur en techniek;
  • natuur en gezondheid;
  • economie en maatschappij;
  • cultuur en maatschappij.

Alle profielen hebben hetzelfde gemeenschappelijk deel.

Daarnaast is er een profieldeel met 3 of 4 kenmerkende vakken en één profielkeuzevak.

Tenslotte is er een vrij deel, waarin nog één vak gekozen moet worden. In dit vrije deel kan de leerling náást alle bestaande vakken op onze school op de havo-afdeling kiezen tussen de vakken BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij, Informatica of bedrijfseconomie. Op de vwo-afdeling kan de leerling kiezen uit wiskunde D, Informatica en bedrijfseconomie.