Rekenbeleid

Sinds 2008 is wettelijk bepaald dat alle leerlingen in het voortgezet onderwijs een verplichte rekentoets afleggen aan het einde van hun vo-schoolloopbaan op het niveau 3F.

Deze rekentoets is ook opgenomen in de nieuwe slaag-zakregeling (VWO). Het doel van deze maatregelen, is de tegenvallende rekenprestaties van leerlingen te verbeteren.

Het Lorentz Casimir Lyceum geeft op de volgende wijze inhoud en vorm aan het rekenonderwijs als voorbereiding op de rekentoets.

Leerjaar 1: De leerlingen krijgen een halfjaar rekenlessen gegeven. Aan het einde van deze reeks wordt een rekentoets afgenomen. Daarnaast wordt een aantal rekenhoofdstukken behandeld in de wiskunde lessen. Samen met de rekentoets wordt hieruit een punt berekend voor het vak rekenen. Dit punt is terug te vinden op het rapport. Dit punt telt niet mee voor de overgang.

Leerjaar 2: In de wiskunde - natuurkundelessen wordt een aantal rekenhoofdstukken behandeld. Uit het gemiddelde van de verschillende toetsen wordt hieruit een punt berekend voor het vak rekenen. Dit punt is terug te vinden op het rapport. Dit punt telt niet mee voor de overgang.

Leerjaar 3: In de wiskunde, - natuurkunde,-scheikunde,-economielessen wordt een aantal rekenhoofdstukken behandeld. Uit het gemiddelde van de verschillende toetsen wordt hieruit een punt berekend voor het vak rekenen. Dit punt is terug te vinden op het rapport. Dit punt telt niet mee voor de overgang.

Indien blijkt dat leerlingen in de onderbouw moeite hebben met rekenen, kunnen ze via de reken coördinator vragen naar extra oefeningen of oefensites.

Leerjaar 4 Havo, VWO 5 wiskunde C: De leerlingen krijgen rekenlessen. Tijdens deze lessen worden de grondbeginselen herhaald. Daarna wordt er geoefend via een digitale methode.

In het voorexamenjaar wordt door alle leerlingen de rekentoets gemaakt. Deze kan 3 keer herkanst worden.