De rekentoets

Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs moeten een rekenexamen afleggen waarin hun vaardigheden op rekengebied worden getoetst: de rekentoets.

Onze bovenbouwleerlingen worden in het voor-examenjaar voorbereid
op de rekentoets en maken deze in maart van dat jaar.
Herkansingsmogelijkheden zijn er in juni in het voor-examenjaar en in maart en juni in het examenjaar.
Vier mogelijkheden dus. Het cijfer voor de rekentoets telt voor vwo leerlingen mee bij de kernvakkenregeling en wordt op de cijferlijst bij het diploma vermeld. Voor havo leerlingen telt het cijfer voor de rekentoets niet mee bij de kernvakkenregeling. Het cijfer wordt alleen op de cijferlijst bij het diploma vermeld.

Indien de regeling verandert, maken we daar hier melding van.