Jaaragenda

Alle activiteiten in dit schooljaar

Excursies, sportdagen, voorlichtingsavonden, oudergesprekken, toetsweken en schoolfeesten. Alle activiteiten voor zowel leerlingen als ouders staan in de Jaaragenda. U vindt deze op onze intranetportal; ga naar https://mijn.lcl.nl en klik bovenin op Jaaragenda.