Ouderavond

Op het Lorentz Casimir Lyceum vinden wij goed contact met en betrokkenheid van de ouders erg belangrijk. Daarom organiseren wij 2x per jaar de mogelijkheid om de mentor van uw zoon of dochter te spreken en 2x per jaar de mogelijkheid om de vakdocenten te spreken.

Na het eerste rapport vindt er een mentormeet met ouders plaats (november) en in januari en maart zijn er ouderavonden waarop u in de gelegenheid wordt gesteld om vakdocenten en de mentor te spreken. Ook leerlingen zijn welkom op de ouderavond. Deze korte gesprekken zijn in veel gevallen voldoende om met de docent van gedachten te wisselen of eenvoudige problemen op te lossen. Het is meestal niet mogelijk om echt diep op de dingen in te gaan. Het gesprekje op de ouderavond kan natuurlijk in ieder geval het karakter van een kennismakingsgesprek hebben, waardoor het gemakkelijker wordt een afspraak voor een langer gesprek te maken.

Voorafgaand aan de ouderavond ontvangt u per e-mail een uitnodiging om u hiervoor in te schrijven. Leest u deze goed door, hierin wordt onder meer informatie gegeven over de beschikbaarheid van de docenten. Vervolgens kunt u zich aanmelden voor de ouderavond via magister. Zie hiervoor onderstaande handleidingen.