Directie

De directie van onze school

De directie van het Lorentz Casimir Lyceum wordt gevormd door:

mevrouw D.M. Hoekstra-de Jong MME, interim rector/bestuurder

de heer drs M.A.P. Braat, conrector begeleiding

mevrouw Y.H.J. van Zijl MEd, conrector interne organisatie