Missie en visie

Maximale ontwikkeling van onze leerlingen

Onze missie

In een stimulerende omgeving daagt het Lorentz Casimir Lyceum leerlingen uit hun talenten maximaal te ontplooien als voorbereiding op de moderne samenleving.

Onze visie

  • Gedegen onderwijs van hoog niveau bieden zodat leerlingen bovengemiddelde resultaten behalen.
  • Leerlingen stimuleren en in staat stellen om voor zichzelf en voor anderen hun verantwoordelijkheid te nemen in het leerproces.
  • Een veilige omgeving creëren waar leerlingen zich gewaardeerd voelen.
  • Een divers aanbod aan activiteiten binnen en buiten school aanbieden waaruit leerlingen, naast het basiscurriculum, kunnen kiezen.
  • Leerlingen in staat stellen om zelfstandig en in samenhang succesvol deel te nemen aan de moderne samenleving.

In het schoolplan kunt u meer te weten komen over onze missie en visie, algemeen beleid, onderwijs, leerlingbegeleiding, personeelsbeleid etc.

BijlageGrootte
PDF-pictogram lcl12_schoolplan_2021_basis.pdf491.44 KB