Missie en visie, kernwaarden en belofte

ONZE MISSIE - WAAR STAAN WE VOOR?

 • In de continu veranderende wereld wordt de jong volwassene begeleid bij het ontdekken en het verder ontwikkelen van zijn kennis en talenten. Het behalen van een havo-, atheneum- of gymnasiumdiploma staat centraal, wat de basis legt voor een vervolgopleiding. De leerling is daarnaast goed toegerust om actief deel te nemen aan de veranderende maatschappij. Binnen het Lorentz Casimir Lyceum is het belangrijk dat leerlingen leren:
 • zichzelf uit te dagen om het maximale uit zichzelf te halen;
 • nieuwsgierig te zijn en een onderzoekende houding te laten zien;
 • verantwoordelijkheid te nemen over hun eigen leerproces;
 • respect te hebben voor en open te staan voor meningen van anderen;
 • de talenten van anderen te zien, zodat ze beter kunnen samenwerken met anderen;
 • vrienden te maken en samen een fijne tijd op school te hebben.

ONZE VISIE - WAAR GAAN WE VOOR?

Onze visie is gebaseerd op bovenstaande waarden. Ze staan centraal in onze wijze van samen leren en samen werken:

1. Wij ZIEN de leerling staan, want

 • wij zijn nieuwsgierig naar die leerling en leerlingen zijn nieuwsgierig naar de ander;
 • waarderen talenten;
 • helpen als het nodig is; zorgen voor een plezierige sfeer om in te leren en te werken;
 • zijn trots;
 • iedereen mag er zijn en iedereen krijgt bij ons de beste kansen.

2. Wij DAGEN de leerling uit, want

 • wij bereiden hen voor op de toekomst;
 • geven hen het vertrouwen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces; laten die leerling eigen keuzes maken;
 • stimuleren hen om goed te presteren en tegelijkertijd te werken aan persoonlijke ontwikkeling;
 • laten hen actief deelnemen aan de snel veranderende wereld buiten de school, zowel regionaal, in onze Brainport regio, nationaal als internationaal.

KERNWAARDEN - HOE GEDRAGEN WE ONS?

Uitdaging

We zetten door en hebben geloof in elkaar. We vragen reflectie en reageren zonder te oordelen.

Nieuwsgierigheid

We kijken met open blik en échte aandacht. We zien elkaar. Zo groeien we samen verder.

Verantwoordelijkheid

Samen zorgen we voor ons welzijn en we zijn ons bewust van ons eigen handelen.

Saamhorigheid

Samen gaan we de verbinding aan. Zo tillen we onszelf en elkaar naar een hoger niveau.

Plezier

Samen leren en werken in betrokkenheid, waarbij we trots zijn op onze resultaten.

Respect

We hebben respect voor onszelf, de ander en de omgeving.
 

BELOFTE Met een Lorentz Casimir Lyceumdiploma... 

...kennen leerlingen hun talenten en hebben ze vakinhoudelijke kennis en vaardigheden om met een vervolgopleiding te kunnen starten;

...nemen leerlingen verantwoordelijkheid en kunnen ze keuzes maken;

...zijn leerlingen geïnteresseerd in anderen en de wereld om zich heen;

...zijn leerlingen onderzoekend en bereid om verder te leren;

...zijn leerlingen maatschappelijk betrokken.

 

ONS MOTTO IS DAN OOK: Het Lorentz Casimir Lyceum ziet je staan, daagt je uit! 

 

BijlageGrootte
PDF-pictogram Schoolplan 2023-202626.54 MB