ORION

Veertien scholen werken samen en delen kennis

De krachten bundelen om daar samen sterker van te worden. Dat is het doel van het kennisnetwerk ORION. Het Lorentz Casimir Lyceum is lid van dit netwerk en werkt zo al meer dan twintig jaar nauw samen met veertien andere scholen in en rond Eindhoven en ’s-Hertogenbosch.

Samenwerken biedt voordelen

De ORION-scholen werken op verschillende gebieden met elkaar samen. Bijvoorbeeld als het gaat om de ontwikkeling van het onderwijs, personeelszaken en beheer. En dat biedt voordelen. Zo kopen we gezamenlijk in en delen we kennis en mogelijkheden op het gebied van carrièreontwikkeling.

Overeenkomsten en verschillen

ORION staat voor Onafhankelijk Regionaal Interscolair Onderwijs Netwerk. De veertien scholen vertonen veel overeenkomsten, zoals een eigen bestuur in huis en het streven naar goed werkgeverschap. Maar er zijn ook verschillen, we variëren van categoriale gymnasia tot zeer brede scholengemeenschappen. Klik hier voor meer informatie.