Raad van Toezicht

Raad van Toezicht: onafhankelijke deskundigen

De Raad van Toezicht van het Lorentz Casimir Lyceum ziet toe op het bestuur en de organisatie van onze school. De Raad bestaat sinds augustus 2016 en wordt gevormd door de volgende personen:

  • Dhr. mr. H.P.J. Berkvens bc
  • Dhr. ir. J.E. Blankevoort
  • Mw. mr. A.M.Th.G. van Dijk-Colen
  • Dhr. drs E. van der Velden

De Stichting Algemeen Bijzonder Voortgezet Onderwijs Eindhoven voldoet aan de Code Goed Onderwijsbestuur. Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en het toezicht zijn helder geregeld en in statuten vastgelegd.