Aanmelding nieuwe leerlingen 2024-2025

Vanaf 15 maart is op de basisschool de uitslag van de doorstroomtoets bekend. Vanaf 18 maart staat een datumprikker voor het aanmelden op onze school online, zodat leerling en ouders een aanmeldgesprek kunnen plannen in de week van 25 maart tot en met 31 maart 2024. 

Voor alle scholen in Eindhoven is er een speciale folder ontwikkeld hoe de aanmeldingen dit jaar zullen verlopen.

Aanmeldweek van 25 maart 2024 tot en met 31 maart 2024

Digitale aanmelding én uitnodiging om op school langs te komen

De aanmelding kan digitaal tot en met 31 maart, maar we nodigen je graag uit om met je ouders/verzorgers naar school te komen. Woon je buiten het gebied van het samenwerkingsverband Eindhoven Kempenland, dan vragen we je in ieder geval naar school te komen. We kunnen je dan helpen bij de aanmelding en samen aanvullende wensen bespreken. De aanmelding is een bijzonder moment waarvoor we je graag persoonlijk spreken!

Lorentz Casimir Lyceum Brochure Promotie Website 2023 - Foto Dave van Hout-9643-2

Wat moet je meenemen?

  • Een kopie van het schooladvies;
  • Een geldig identiteitsbewijs;
  • De inlogcode voor LDOS. Dit is alleen van toepassing als je in de regio van het samenwerkingsverband Eindhoven woont.
Lorentz Casimir Lyceum Brochure Promotie Website 2023 - Foto Dave van Hout-8054

In welke klas kom je?

  • Heb je een havo-advies van de basisschool, dan word je toegelaten tot de brugklas havo.
  • Heb je een havo/vwo-advies van de basisschool, dan word je toegelaten tot de brugklas havo of de tweejarige havo/vwo-brugklas.
  • Heb je een vwo-advies van de basisschool, dan word je toegelaten tot de brugklas atheneum,  gymnasium of gymnasium plus.
Lorentz Casimir Lyceum Brochure Promotie Website 2023 - Foto Dave van Hout-9169-2

Bijgestelde adviezen

De aanmeldingen op basis van de bijgestelde adviezen vinden eind mei 2024 plaats.

Vragen over de aanmelding?

  • Voor vragen over de aanmelding voor de brugklassen kan contact worden opgenomen met de brugklascoördinator, mevrouw B. (Boyca) van den Broek, via het e-mailadres broek.b@lcl.nl.
  • Voor vragen over de aanmelding van leerlingen met een behoefte aan extra ondersteuning kan contact worden opgenomen met de conrector, mevrouw C. (Christel) Schoeren MSEN, via het e-mailadres schoeren.c@lcl.nl of de ondersteuningscoördinator, mevrouw B. (Barbara) van Riemsdijk MSc, via het e-mailadres riemsdijk.b@lcl.nl.
  • Voor vragen over de aanmelding voor de overige jaarlagen kan contact worden opgenomen met de betrokken jaarlaagcoördinator via het contactformulier op de website.

Overzicht jaarlaagcoördinatoren

Overzicht jaarlaagcoördinatoren