Ziekmelding, afmelding en betermelding

Ziekmelding vanuit huis
Ziekmeldingen worden telefonisch vóór 08.30 uur gemeld op telefoonnummer 040 – 290 94 20. De conciërge zorgt er vervolgens voor dat de leerling in Magister absent gemeld wordt zodat alle docenten op de hoogte zijn.

Afmelding
Ook tandarts- en doktersbezoeken moeten tijdig telefonisch of schriftelijk gemeld worden bij de conciërges, zodat onze absentenregistratie optimaal is.

Ziekmelding tijdens een schooldag
Als een leerling zich tijdens de schooldag ziek voelt en naar huis wil, vindt er altijd contact plaats met thuis voordat we het kind naar huis laten gaan. We vragen dan ook om even te melden dat de leerling veilig thuisgekomen is, zodat wij niet onnodig ongerust hoeven zijn.

Betermelding
Wanneer de leerling weer beter is vragen we om dit aan het begin van de ochtend te melden bij de conciërge, zodat de betermelding in Magister verwerkt wordt.