Niet-lesgebonden activiteiten

Naast de lesgebonden activiteiten organiseren we ook activiteiten die aangeboden worden buiten het lesrooster om. Gewoon omdat het leuk is, maar ook om je talenten te ontdekken en/of verder te ontwikkelen. Hieronder vind je een opsomming van alle niet-lesgebonden activiteiten. Ook dit is het Lorentz Casimir Lyceum.