Bestuur

Rector/bestuurder en de conrectoren
Het Lorentz Casimir Lyceum is een algemeen bijzondere school. In het kader van de wet op goed bestuur zijn sinds 1 augustus 2011 toezicht en uitvoering van bestuurlijke verantwoordelijkheid functioneel gescheiden. Dat betekent dat de rector-bestuurder het bevoegd gezag is. De bestuurder legt verantwoording af aan de raad van toezicht, die ook werkgever van de bestuurder is. De rector-bestuurder is de heer ing. R. (Rob) van Velthoven MSc. De schoolleiding wordt gevormd door:

  • De heer ing. R.H.J.H. (Rob) van Velthoven MSc (rector/bestuurder);
  • Mevrouw drs. K.M.J. (Katja) Storm (conrector);
  • Mevrouw C.A.M. (Christel) Schoeren MSEN (conrector).
  • Mevrouw Y.H.J. (Yvonne) van Zijl Med (conrector interne organisatie).


Raad van Toezicht

  • De heer mr. H.P.J. (Harry) Berkvens bc;
  • Mevrouw mr. A.M.Th.G. (Anne-Marijke) van Dijk-Colen (voorzitter);
  • De heer R. (Ron) Matheusen;
  • De heer R. (Robin) Verleisdonk;

Organigram

Dit is het organigram van onze school.

 

Jaarverslag

Onze resultaten en ambities

Welke resultaten heeft het Lorentz Casimir Lyceum het afgelopen jaar behaald? Wat zijn de ambities voor de nabije en verdere toekomst? En wat zijn de cijfers als het gaat om de resultaten, doorstroom en profielkeuzes van de leerlingen? Lees het in ons jaarverslag.

Statuten en reglementen

De regels, richtlijnen en afspraken voor leerlingen en medewerkers van onze middelbare school in Eindhoven zijn vastgelegd in statuten en reglementen.

ANBI

Het LCL is een ‘’algemeen nut beogende instelling’’ (ANBI). Volgens belastingregels maken wij hier dan ook diverse gegevens openbaar (zie hier).