Lesgebonden activiteiten

Onze ambities reiken verder. We willen je naast de standaard lessen extra activiteiten binnen de lessen aanbieden om je uit te dagen en je talenten verder te ontwikkelen. We vinden het belangrijk dat je naast vakkennis nog extra vaardigheden aanleert, om zo beter voorbereid te zijn op je vervolgstudie. Wij streven naar kwalitatief hoogstaand onderwijs. In het vierjaarlijks inspectieonderzoek (2018) heeft de school de waardering ‘goed’ verkregen voor de realisatie van onder andere deze extra activiteiten.