Voor nieuwe ouders

Natuurlijk wilt u als ouder dat uw zoon of dochter de juiste keuze maakt voor de middelbare school. Hier kunt u alle informatie vinden die u kan helpen bij het begeleiden van uw zoon of dochter in het maken van de keuze voor een middelbare school.

Oudercommissie & MR

Voor praktische zaken buiten de lessen om doen we graag een beroep op de ouders uit de oudercommissie. De leden van de oudercommissie zijn betrokken bij de organisatie en de uitvoering van diverse (buiten-) schoolse activiteiten. Veel activiteiten zouden niet georganiseerd kunnen worden zonder medewerking van de oudercommissie.

Ouderbijdrage

Het Lorentz Casimir Lyceum vraagt aan de ouder(s)/ verzorger(s) van de leerlingen een vrijwillige ouderbijdrage om activiteiten en voorzieningen te kunnen bekostigen die niet door de overheid worden betaald, maar door de school als een belangrijke aanvulling op ons onderwijs worden gezien.