Voor nieuwe ouders

Natuurlijk wilt u als ouder dat uw zoon of dochter de juiste keuze maakt voor de middelbare school. Hier kunt u alle informatie vinden die u kan helpen bij het begeleiden van uw zoon of dochter in het maken van de keuze voor een middelbare school.

Oudercommissie & MR

Voor praktische zaken buiten de lessen om doen we graag een beroep op de ouders uit de oudercommissie. De leden van de oudercommissie zijn betrokken bij de organisatie en de uitvoering van diverse (buiten-) schoolse activiteiten. Veel activiteiten zouden niet georganiseerd kunnen worden zonder medewerking van de oudercommissie.

Ouderbijdrage

Het Lorentz Casimir Lyceum vraagt aan de ouder(s)/ verzorger(s) van de leerlingen een vrijwillige ouderbijdrage om activiteiten en voorzieningen te kunnen bekostigen die niet door de overheid worden betaald, maar door de school als een belangrijke aanvulling op ons onderwijs worden gezien.

Ziekmelding, afmelding en betermelding

Ziekmelding vanuit huis
Ziekmeldingen worden telefonisch vóór 08.30 uur gemeld op telefoonnummer 040 – 290 94 20. De conciërge zorgt er vervolgens voor dat de leerling in Magister absent gemeld wordt zodat alle docenten op de hoogte zijn.

Afmelding
Ook tandarts- en doktersbezoeken moeten tijdig telefonisch of schriftelijk gemeld worden bij de conciërges, zodat onze absentenregistratie optimaal is.


Ziekmelding tijdens een schooldag
Als een leerling zich tijdens de schooldag ziek voelt en naar huis wil, vindt er altijd contact plaats met thuis voordat we het kind naar huis laten gaan. We vragen dan ook om even te melden dat de leerling veilig thuisgekomen is, zodat wij niet onnodig ongerust hoeven zijn.

Betermelding

Wanneer de leerling weer beter is vragen we om dit aan het begin van de ochtend te melden bij de conciërge, zodat de betermelding in Magister verwerkt wordt.

14 IMG-20221121-WA0031

Vakantieplanning

 • Herfstvakantie 16 tot en met 20 oktober 2023;
 • Kerstvakantie 25 december 2023 tot en met 5 januari 2024;
 • Voorjaarsvakantie 12 tot en met 16 februari 2024;
 • Pasen 29 maart tot en met 1 april 2024;
 • Meivakantie 22 april tot en met 3 mei 2024;
 • Hemelvaart 9 mei 2024;
 • Tweede pinksterdag 20 mei 2024;
 • Zomervakantie 8 juli tot en met 16 augustus 2024.

 

Studiedagen 2023-2024 (leerlingen vrij):

 • Studiedag 5 oktober 2023, hele dag;
 • Studiemiddag 13 december 2023, vanaf het 6e lesuur;
 • Studiemiddag 12 maart 2024, vanaf het 6e lesuur;
 • Studiemiddag 13 juni, vanaf het 6e uur.