Nieuwbouw

Gereed
augustus 2024

Ligging en beleving

Ons nieuwe gebouw zal in augustus 2024 worden opgeleverd. Dus alle nieuwe brugklasser komen na de zomer in ons nieuwe gebouw. Ons gebouw wordt straks helemaal omringd door natuur en veel bestaande en nieuwe bomen. We hebben het zo ontworpen dat er een belangrijke relatie is tussen de binnenruimtes van het gebouw en de omliggende buitenruimtes. 

Als je straks binnen in de les zit, heb je via de vele ramen een prachtig uitzicht naar buiten. Buiten vind je straks voldoende plekken waar je kan sporten, pauzeren of wandelen.

Natuurlijk hebben we een grote fiestenstalling zodat je fiets op het terrein van de school staat.

Neem een kijkje in onze nieuwe school

Video afspelen

Hoe komt ons gebouw eruit te zien?

Livestream van de bouw

Op ons terrein hangt een camera waarmee je 24/7 onze bouw kan volgens. Dan zie je hoe ver we al zijn. 

Duurzaam, circulair en (bijna) energieneutraal

In de aanloop naar en tijdens onze bouwwerkzaamheden is veel aandacht voor ecologie en groen.

Ons schoolgebouw wordt energiezuinig gebouwd, met veel materialen die we hergebruiken en met een zo laag mogelijke uitstoot van stikstof en CO2. Daarnaast is ons nieuwe gebouw duurzaam, goed geventileerd, krijgt veel daglicht en is (bijna) energieneutraal.

Enkele voorbeelden:

 • We hebben ons gebouw xx cm verplaatst omdat we een beschermde salamander in de vijver van de tuin hebben;
 • Rondom de school hangen nestkasten voor vleermuizen; 
 • De nestkasten komen straks ook tegen het nieuwe gebouw;
 • Het merendeel van de bomen is blijven staan;
 • We krijgen xx zonnepanelen.

Website gemeente Eindhoven

Op de website van de gemeente Eindhoven is meer informatie te vinden o.a. over op welke wijze aandacht wordt geschonken aan ecologie en groen, welke verkeersmaatregelen er zullen gelden. Dit is de link naar de website van de gemeente, klik hier.

Planning (onder voorbehoud)

Start bouw: 1 april 2023

Gereed: zomer 2024

Ken je onze bouwapp al?

Voor informatie en communicatie over de nieuwbouw, kun je gebruik maken van de Dura Vermeer Bouwapp. Dit is een App voor op je telefoon waardoor je altijd direct op de hoogte kunt zijn van de werkzaamheden en de vorderingen van de bouw. Met deze BouwApp kun je ook op elk moment contact met de aannemer opnemen met een vraag over de werkzaamheden. De Dura Vermeer BouwApp is gratis te downloaden voor Iphone in de Appstore en voor Android in de Google Play Store, òf scan onderstaande QR-code.

iPhone

Android

Kom kennis maken!

Wil je bij ons een keer een kijkje komen nemen? Of zou je naar een informatiebijeenkomst willen komen samen met je ouders/verzorgers? We hebben we een overzicht gemaakt voor schooljaar 2023-2024.

Wat vinden wij belangrijk op het Lorentz Casimir Lyceum?

 • Dat er een veilig schoolklimaat is;
 • Dat elke leerling wordt gezien en gekend;
 • Dat verschillen tussen leerlingen worden erkend en begrepen;
 • Dat je uitgedaagd wordt op je eigen niveau;
 • Dat jij de mogelijkheden krijgt om je talenten maximaal te ontplooien;
 • Dat je goed wordt begeleid in jouw leerproces.

Extra informatie en onze speerpunten

45 minuten rooster

In schooljaar 2022-2023 introduceerden we in onze lessentabel het 45 minuten rooster. En dat bevalt goed. Leerlingen hebben op deze manier aan het einde van de lesdag meer vrije tijd!

Toetsbeleid

Op jaarbasis zijn er (de toetsweken meegerekend) maximaal 6 toetsen voor een 1- of 2-uursvak, 8 toetsen voor een 3-uursvak, 10 toetsen voor een 4-uursvak. De 4 toetsweken vinden plaats in de week vóór een schoolvakantie.

Speerpunten

Een aantal speerpunten binnen onze school willen we hier extra noemen (er zijn er natuurlijk meer).

 • Nieuw schoolgebouw in ‘onze achtertuin’ in 2024 (tot die tijd blijven we gewoon in het oude gebouw lesgeven)
 • Tweejarige havo/vwo brugklas
 • Eén gymnasium, vanaf de brugklas
 • Goede leerlingbegeleiding
 • Gebruik van laptops naast het gebruik van boeken (vanaf schooljaar 2023-2024)
 • De nadruk op onze bètavakken voor in wiskunde geïnteresseerde leerlingen