BrainSport Junior

Het Lorentz Casimir Lyceum heeft voor hoogbegaafde leerlingen in de onderbouw een lesprogramma ontwikkeld waarbij autonomie, extra uitdaging en creatief denken centraal staan; BrainSport Junior. 

De leerlingen gaan aan de slag met de leerlijn Big History. Ze onderzoeken hier de geschiedenis van het universum en de mensheid vanaf de oerknal tot het heden. Hierin komen allerlei vakken terug die niet tot het standaard curriculum behoren zoals sterrenkunde, filosofie en psychologie. De lessen van BrainSport Junior vinden plaats tijdens de reguliere lessen. De geselecteerde leerlingen missen hierdoor wekelijks één of twee reguliere lessen. Ook worden gastlessen en excursies buiten school georganiseerd. Om de juiste leerlingen voor dit programma te selecteren worden alle brugklasleerlingen uit het gymnasium getest door het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek. Samen met andere gegevens, zoals eventueel een extern onderzoek, wordt gekeken welke brugklasleerlingen uitgenodigd worden voor BrainSport Junior. Het programma wordt aangestuurd door onze hoogbegaafdheidscoördinator.