BrainSport Senior

Sinds 2012 bestaat voor bovengemiddeld geïnteresseerde of getalenteerde leerlingen uit de bovenbouw vwo het excellentieprogramma BrainSport Senior. In een pre-academische leeromgeving maken leerlingen kennis met toegepaste wetenschap en bijzondere theorieën. Het programma draagt bij aan de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden en verdieping en verbreding van kennis wat betreft de bètavakken.