DELF Scolaire

Steeds meer leerlingen willen gaan studeren in het buitenland of ambiëren een internationale carrière. Ieder jaar vertrekt een aantal leerlingen na hun examen naar het buitenland om te gaan studeren aan gerenommeerde instituten. Versterkt talenonderwijs neemt dan ook een belangrijke plaats in op onze school. 

Voor Frans kunnen leerlingen deelnemen aan DELF Scolaire. Dit is een internationaal erkend diploma. Het niveau B2 toont aan dat zij hun studie Frans hebben afgesloten op het niveau waarmee ze in Frankrijk of Franstalige landen kunnen instromen in het hbo of de universiteit. De leerlingen die kiezen voor DELF krijgen in de vijfde en zesde klas één uur extra Frans per week. Hiervoor wordt geen vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Voor het examen wordt wel een verplichte ouderbijdrage gevraagd. De kosten voor deze externe examens bedragen eenmalig maximaal €145,- voor DELF en worden door de school afgedragen aan het instituut dat de examens afneemt.