Design en 3Design

In de onderbouw zijn de vakken handvaardigheid en techniek samengevoegd tot het nieuwe vak 3Design. Je leert de basistechnieken uit de vakken handvaardigheid en techniek en ontwikkelt op basis daarvan nieuwe producten. In de bovenbouw hebben we het vak culturele en kunstzinnige vorming (CKV) getransformeerd tot het vak ‘design’. We willen daarmee bereiken dat je minder consumptief bezig bent met cultuur, maar creatief en innovatief werkt aan de vormgeving van kunst-, cultuur- en designproducten.